Eleska

Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ

Şirketimizin kadrosunu genişleterek yurtdışına açılmak ve farklı firmalar için daha kapsamlı çalışmalarla dünya teknolojisinde söz sahibi olmak.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin hayallerini teknolojiyle birleştirerek gerçekleştirmek ve onları yansıtan tasarımlarla en üst seviyeye taşımak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşterilerin taleplerinin yerine getirilmesinde titiz davranmak
 • Belirtilmiş süre içerisinde istenilen hizmeti sunmak
 • Çalışma sürecinde müşterilerle iletişimde kalarak aynı kanalda geri bildirimler vermek
 • Hizmetin güncel tutulmasını sağlamak ve beklentileri eksiksiz yerine getirmek
 • Müşteri memnuniyeti prensibiyle hareket etmek
 • Karşılıklı güven ilişkisi içerinde hizmetin devamlılığını sağlamak
 • Ekibimizin bilgi teknolojileriyle kaynaşık bir ortam içerisinde bulunmasına özen göstermek
 • Daima yenilik ve daima gelişim ilkesine uygun olarak ekibimizin kendilerini geliştirmeleri ve güncellemeleri için tüm imkanları sunmak
 • Problem durumlarıyla baş edebilme becerilerine sahip olmak
 • Önlemsel çalışmak ve hizmeti sekteye uğratmamak
 • Pozitif enerji yayan bireylerle, anlaşan, paylaşan, katılımcı ve mutlu bir ekip ortamı oluşturmak

ELESKA yönetimi olarak bu politika tüm çalışanlara iletilmekte ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Web hizmetleri ve yazılım teknolojileri geliştirirken ve sunarken; Çevre kirliliği konusunda tüm ekibimizle bilinçlilik oluşturmak
 • Önlemsel davranışlarda bulunmaya özen göstermek
 • Doğal hayata ve canlılara saygı duymak
 • Doğal yaşamın dengesini korumaya katkı sağlamak
 • Çevreye aykırı her türlü eylemden sakınmak
 • Doğal kaynak kullanımını minimum seviyeye indirgemek
 • Çevre ile olumlu bağlılık oluşturarak pozitif ilişkiler yürütmek
 • Doğal yaşama karşı herkesin sorumluluk taşıdığını unutmamak
 • Enerji tüketimini en aza indirgemek
 • Çevre ve enerji mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek

ELESKA çevre yönetim sistemi biriminin ana politikasıdır. ELESKA yönetimi olarak bu politika tüm çalışanlara iletilmekte ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Hedefler ve prensipler doğrultusunda bilgi güvenliğine birinci derecede önem vermek
 • Hizmetler için alınan tüm bilgilerin güvenirliliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü korumada hassasiyet göstermek
 • Bilgi güvenliği risklerini en aza indirmek için önlemsel davranmak
 • Bilgi güvenliği politikalarını güncel tutmak ve daima bu konuda çalışmalar yapmak
 • İç ve dış tehditlere karşı sistemimizin ve yönetimin bilgi havuzunun korunmasında önlemler almak
 • Çalışanların ve diğer dış unsurların bu politikaya ve bunun uygulanmasındaki prosedür ve talimatlara uymasını sağlamak
 • Çalışanlar ve diğer dış unsurların bu politikaya uymaması durumunda gerekli yaptırımları uygulamak
 • Tüm ekibi, bu politika hakkında geniş bilgi sahibi olması ve hassas davranması adına eğitimlerle desteklemek

ELESKA yönetimi bilgi güvenliği ana politikasıdır. ELESKA yönetimi olarak bu politika tüm çalışanlara iletilmekte ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.


GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME POLİTİKAMIZ

 • Yazılım hizmetinin her aşamasını güvenlik kontrolünden geçirmek
 • Yazılım hizmetlerinin tüm iş sürecinde bu kapsamda önlemsel çalışmalar gerçekleştirmek
 • Verilerin korunmasını ilk hedef haline getirmek
 • Kayıtlı bilgilerin yetki dışı erişimini kapalı halde tutmak
 • Hizmet kapsamında kayıtlı her türlü kişisel veri için Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili mevzuata uyum sağlamak
 • Belirli periyotlarla verileri aktarmak ve yedeklemek
 • Erişime açılan her kaynak kimlik denetimine tabi tutmak
 • Sunucu tarafından sürekli olarak yetki için kimlik doğrulaması yaptırmak
 • Kaynaklara erişimde tüm denemeleri kayıt altına almak
 • Uygulama ve kullanıcı arasında iletişim güvenliğinin sağlanması için HTTPS protokolünü kullanmak
 • Sistem içerisindeki her türlü girdi ve çıktı için kodlama kontrolleri ve denetimden geçirmek
 • Çalışanların ve diğer dış unsurların bu politikaya ve bunun uygulanmasındaki prosedür ve talimatlara uymasını sağlamak
 • Çalışanlar ve diğer dış unsurların bu politikaya uymaması durumunda gerekli yaptırımları uygulamak
 • Tüm ekibi, bu politika hakkında geniş bilgi sahibi olması ve hassas davranması adına eğitimlerle desteklemek

ELESKA yönetimi yazılım güvenliği ana politikasıdır. ELESKA yönetimi olarak bu politika tüm çalışanlara iletilmekte ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.