Eleska

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Eleska-softwarediensten handelt binnen het kader van vertrouwelijkheidsbeginselen. Deze privacyprincipes zijn opgesteld door Eleska-softwarediensten om de verantwoordelijkheden van onze *domein* -site met betrekking tot privacy te bepalen.

Door het invullen van verschillende formulieren en vragenlijsten op het lidmaatschaps- of verzamelsysteem, wordt sommige persoonlijke informatie van de leden (zoals naam-achternaam, bedrijfsinformatie, telefoon, adres of e-mailadressen) verzameld door onze winkel namens het bedrijfsproces . Uw verzamelde persoonlijke informatie kan voornamelijk worden gebruikt om te reageren op uw verzoeken en om met u te communiceren.

Ons bedrijf registreert en gebruikt het IP-adres van haar leden in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. IP-adressen kunnen ook worden gebruikt om gebruikers op een algemene manier te identificeren en om uitgebreide demografische informatie te verzamelen. Uw rechten in dit verband staan ook vermeld op het tabblad "Annulering, retourvoorwaarden en vertrouwelijkheid".

Tijdens het goedkeuringsproces via onze servicepagina of per e-mail, zullen de persoonlijke gegevens die door onze leden naar onze pagina worden verzonden, niet worden gedeeld met derden, behalve voor de doeleinden en reikwijdte bepaald door deze "Gebruikersovereenkomst".

Door ons bedrijf gevraagde informatie of door de gebruiker verstrekte informatie of informatie over transacties die via onze winkel zijn gedaan; Het kan worden gebruikt in verschillende statistische evaluaties, het maken van databases en marktonderzoek, door geanonimiseerd te zijn in overeenstemming met de wetgeving, buiten de reikwijdte en doeleinden bepaald door de "Lidmaatschapsovereenkomst", door ons bedrijf en zijn medewerkers.

Als u persoonlijke informatie over derden aan ons bedrijf hebt verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid om de genoemde persoon of personen te informeren over de verwerking en het gebruik van hun persoonlijke informatie en om hun uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voor het gebruik van dergelijke informatie voor het bovenstaande- genoemde doeleinden.

Ons bedrijf zal de vertrouwelijke informatie in zijn bezit strikt privé en vertrouwelijk houden, het als een vertrouwelijkheidsverplichting beschouwen en alle nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen en te behouden, om te voorkomen dat alle of een deel van de vertrouwelijke informatie het publieke domein betreedt of ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking aan een derde partij, en verbindt zich ertoe de nodige zorgvuldigheid te betrachten.


CREDITCARD VEILIGHEID

Ons bedrijf geeft prioriteit aan de veiligheid van creditcardhouders die betalingen doen via ons incassosysteem.

Uw creditcardgegevens worden op geen enkele manier in ons systeem opgeslagen. Wanneer u het transactieproces start, zijn er twee dingen waar u op moet letten om te begrijpen dat u zich op een beveiligde site bevindt. Een daarvan is een sleutel- of slotpictogram op de onderste regel van uw browser. Dit geeft aan dat u zich op een beveiligde website bevindt en dat al uw informatie versleuteld en beschermd is. Deze informatie wordt alleen gebruikt afhankelijk van het verkoopproces en in de richting van uw instructies. De informatie over de creditcard die tijdens het winkelen wordt gebruikt, wordt onafhankelijk van onze winkelsites gecodeerd met het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) en voor ondervraging naar de relevante bank gestuurd. Als de beschikbaarheid van de kaart is goedgekeurd, kan worden volgehouden om te winkelen.

Aangezien er geen informatie over uw kaart door ons kan worden bekeken of vastgelegd tijdens uw online aankopen, is ons bedrijf niet verantwoordelijk voor de veiligheid van creditcardtransacties. De betrouwbaarheid van betalings-/factuur-/afleveradresinformatie van online geplaatste bestellingen met een creditcard wordt door ons bedrijf gecontroleerd op creditcardfraude. Daarom moet eerst de juistheid van financiële en adres-/telefoongegevens worden bevestigd, zodat klanten die voor het eerst transacties in onze incassosystemen uitvoeren, de inkoop- en leveringsfase kunnen bereiken. Om deze informatie te controleren, wordt indien nodig contact opgenomen met de klant die de creditcard heeft of met de betreffende bank. Tijdens de transacties wordt gehandeld binnen het SSL-beveiligingsgebied. Dit systeem is een internationale coderingsstandaard die niet kan worden verbroken. Internetwinkelsites met een informatielijn of klantenservice en waar volledige adres- en telefoongegevens worden vermeld, hebben tegenwoordig meer de voorkeur. Op deze manier kunt u gedetailleerde informatie krijgen over alle problemen die in u opkomen, en kunt u gezondere informatie krijgen over de betrouwbaarheid van het bedrijf dat online winkelservice biedt.

Opmerking: we raden aan om op internetwinkelsites te letten op het volledige adres en telefoonnummer van het bedrijf. Als u gaat winkelen, noteer dan voordat u boodschappen doet alle telefoon-/adresgegevens van de winkel waar u het product heeft gekocht. Bevestig telefonisch voor het winkelen als u het niet vertrouwt. Alle informatie over ons bedrijf en de locatie van het bedrijf wordt aangegeven op al onze online winkelsites.


WEBSITES EN APPS VAN DERDEN

Ons bedrijf kan linken naar andere sites binnen de website. Ons bedrijf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken en de inhoud van de sites die via deze links worden bezocht. Advertenties die op de website van ons bedrijf worden gepubliceerd, worden via onze advertentiepartners onder onze gebruikers verspreid. De principes van het privacybeleid in deze overeenkomst zijn alleen voor gebruik door ons bedrijf en hebben geen betrekking op websites van derden.


UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

In de onderstaande beperkte gevallen kan ons bedrijf de informatie van gebruikers bekendmaken aan derden, met uitzondering van de bepalingen van dit "Privacybeleid". Deze gevallen zijn beperkt in aantal;

1. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de wetten, besluitwetten, verordeningen, enz., uitgevaardigd door de bevoegde wettelijke autoriteit en van kracht;

2. Om te voldoen aan de vereisten van de "Lidmaatschapsovereenkomst" en andere overeenkomsten die onze pagina met gebruikers heeft gesloten en om deze in praktijk te brengen;

3. Het opvragen van informatie over gebruikers met het oog op het uitvoeren van een onderzoek of onderzoek naar behoren uitgevoerd door de bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteit;

4. In gevallen waarin het nodig is om informatie te verstrekken door de toestemming van de gebruiker te verkrijgen om de rechten of veiligheid van de gebruikers te beschermen.


E-MAIL BEVEILIGING

Noteer nooit uw creditcardnummer of wachtwoorden in de e-mails die u naar de klantenservice van ons bedrijf stuurt met betrekking tot uw bestellingen. Informatie in e-mails kan door derden worden ingezien. Ons bedrijf kan onder geen enkele omstandigheid de veiligheid garanderen van de informatie die vanuit uw e-mails wordt verzonden.


BROWSER-COOKIES

Ons bedrijf kan informatie verkrijgen over de gebruikers die onze pagina bezoeken en het gebruik van de website door gebruik te maken van een technisch communicatiebestand (Cookie). De genoemde technische communicatiebestanden zijn kleine tekstbestanden die een website naar de browser van de gebruiker stuurt om in het hoofdgeheugen te worden opgeslagen. Het technische communicatiebestand vergemakkelijkt het gebruik van internet door de status en voorkeuren van de site op te slaan. Het technische communicatiebestand geeft statistische informatie over hoeveel mensen de site bezoeken, met welk doel, hoe vaak een persoon de site bezoekt en hoe lang ze op de site blijven, en het creëren van speciaal ontworpen gebruikerspagina's voor gebruikers, dynamisch genererende advertenties en inhoud. Het technische communicatiebestand is niet bedoeld om gegevens of andere persoonlijke informatie uit het hoofdgeheugen of uw e-mail op te halen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ontworpen om het technische communicatiebestand te accepteren, maar gebruikers kunnen de instellingen wijzigen zodat het technische communicatiebestand niet aankomt of er wordt een waarschuwing gegeven wanneer het technische communicatiebestand wordt verzonden. Ons bedrijf kan de bepalingen van dit "Privacybeleid" op elk moment wijzigen door een e-mail te sturen naar gebruikers of door het op haar website te publiceren. Als de voorwaarden van het privacybeleid worden gewijzigd, worden deze van kracht op de datum van publicatie. Voor al uw vragen en suggesties over ons privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar info@eleska.com. U kunt de contactgegevens van ons bedrijf hieronder bereiken.


BEDRIJFSNAAM/TITEL: Eleska-softwarediensten

ADRES: Kirchenweg 8, 8008 Zürich

E-MAIL: info@eleska.com