Eleska

Látás küldetés

A LÁTOMÁSUNK

Cégünk létszámának bővítése, külföldre való terjeszkedés és a világtechnológiába való beleszólás a különböző cégeknél átfogóbb tanulmányokkal.

KÜLDETÉSÜNK

Megvalósítani ügyfeleink álmait a technológiával kombinálva, és a legmagasabb szintre vinni azokat az azokat tükröző dizájnokkal.

MINŐSÉGPOLITIKÁNK

 • A vevői igények precíz teljesítése
 • A kívánt szolgáltatás nyújtása a megadott időn belül
 • Kapcsolattartás az ügyfelekkel a munkafolyamat során és visszajelzés ugyanazon a csatornán
 • A szolgáltatás naprakészen tartása és az elvárások maradéktalan teljesítése
 • Ügyfél-elégedettség elve szerint jár el
 • A szolgáltatás folyamatosságának biztosítása kölcsönös bizalmi kapcsolatban
 • Gondoskodunk arról, hogy csapatunk információs technológiákkal integrált környezetben legyen
 • Minden lehetőséget biztosítani csapatunk számára a fejlődéshez és a frissítéshez a mindig innováció és mindig fejlődés elvének megfelelően.
 • Problémás helyzetek kezelésének készsége
 • Elővigyázatossági munka és a szolgáltatás megszakítása
 • Olyan csapatkörnyezet kialakítása, amely egyetért, osztozik, részt vesz és elégedett a pozitív energiát sugárzó egyénekkel.

Az ELESKA vezetőségeként ezt a szabályzatot minden alkalmazotthoz eljuttatják, és biztosítják, hogy minden alkalmazott megértse. Ez a politika keretet hoz létre a célokhoz, és folyamatosan felülvizsgálják.


KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁNK

 • Webszolgáltatások és szoftvertechnológiák fejlesztése és szállítása során; Felhívni a teljes csapatunk figyelmét a környezetszennyezésre
 • Ügyeljen az elővigyázatos magatartásra
 • A természet és az élőlények tisztelete
 • Hozzájárulás a természetes élet egyensúlyának fenntartásához
 • Kerülje el a környezet elleni fellépést
 • A természeti erőforrások felhasználásának minimalizálása
 • Pozitív kapcsolatok kialakítása a környezettel pozitív elkötelezettség kialakításával
 • Nem szabad elfelejteni, hogy mindenki felelősséggel tartozik a természetes életért.
 • Az energiafogyasztás minimalizálása
 • A környezetvédelmi és energetikai jogszabályok követelményeinek teljesítése

Ez az ELESKA környezetirányítási rendszeregység fő politikája. Az ELESKA vezetőségeként ezt a szabályzatot minden alkalmazotthoz eljuttatják, és biztosítják, hogy minden alkalmazott megértse. Ez a politika keretet hoz létre a célokhoz, és folyamatosan felülvizsgálják.


INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI IRÁNYELVÜNK

 • Az információbiztonság elsődleges fontossága a célkitűzésekkel és elvekkel összhangban
 • Érzékenynek lenni a Szolgáltatásokhoz kapott összes információ megbízhatóságának, bizalmasságának és integritásának védelmében
 • Óvatos fellépés az információbiztonsági kockázatok minimalizálása érdekében
 • Az információbiztonsági irányelvek naprakészen tartása és a probléma folyamatos kezelése
 • Intézkedések megtétele rendszerünk és menedzsment információs készletünk belső és külső fenyegetésekkel szembeni védelme érdekében.
 • Annak biztosítása, hogy az alkalmazottak és más külső tényezők betartsák ezt a szabályzatot és az annak végrehajtása során előírt eljárásokat és utasításokat
 • A szükséges szankciók végrehajtása, ha az alkalmazottak és más külső tényezők nem tartják be ezt a szabályzatot
 • Az egész csapat támogatása képzésekkel, hogy széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek erről a szabályzatról, és érzékenyen járjanak el.

Az ELESKA menedzsment az információbiztonság fő politikája. Az ELESKA vezetőségeként ezt a szabályzatot minden alkalmazotthoz eljuttatják, és biztosítják, hogy minden alkalmazott megértse. Ez a politika keretet hoz létre a célokhoz, és folyamatosan felülvizsgálják.


BIZTONSÁGOS SZOFTVERFEJLESZTÉSI IRÁNYELVÜNK

 • Biztonsági ellenőrzés a szoftverszolgáltatás minden szakaszában
 • Ezzel összefüggésben megelőző vizsgálatokat végezni a szoftverszolgáltatások teljes üzleti folyamatában
 • Az adatvédelem legyen az első cél
 • A rögzített információkhoz való jogosulatlan hozzáférés zárva tartása
 • A személyes adatok védelméről szóló törvényhez kapcsolódó jogszabályok betartása a szolgáltatás keretében nyilvántartott mindenféle személyes adat tekintetében.
 • Adatok átvitele és rendszeres biztonsági mentése
 • Hitelesítsen minden hozzáférésre megnyitott erőforrást
 • Végleges hitelesítés a kiszolgáló általi engedélyezéshez
 • Minden erőforrás-hozzáférési kísérlet rögzítése
 • HTTPS protokoll használata az alkalmazás és a felhasználó közötti kommunikáció biztonságának biztosítására
 • Kódolási vezérlések és ellenőrzések a rendszer mindenféle bemenetéhez és kimenetéhez
 • Annak biztosítása, hogy az alkalmazottak és más külső tényezők betartsák ezt a szabályzatot és az annak végrehajtása során előírt eljárásokat és utasításokat
 • A szükséges szankciók végrehajtása, ha az alkalmazottak és más külső tényezők nem tartják be ezt a szabályzatot
 • Az egész csapat támogatása képzésekkel, hogy széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek erről a szabályzatról, és érzékenyen járjanak el.

Az ELESKA menedzsment a szoftverbiztonság fő politikája. Az ELESKA vezetőségeként ezt a szabályzatot minden alkalmazotthoz eljuttatják, és biztosítják, hogy minden alkalmazott megértse. Ez a politika keretet hoz létre a célokhoz, és folyamatosan felülvizsgálják.