Eleska

İptal ve İade Süreci

MADDE 1. CAYMA HAKKI
1.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesinin dördüncü fıkrası ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca MÜŞTERİ, iş bu mesafeli sözleşmenin uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla kurulmasından itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.
1.2. Cayma hakkının kullanımı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca yazılı olarak SAĞLAYICI’ya yöneltilmesi gerekmektedir, aksi takdirde cayma hakkı kullanımı mümkün değildir.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN FESHİ
1-  Web Yazılım, Mobil Yazılım hizmetinden yararlanan MÜŞTERİ sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ICANN domain ücreti bedeli düşürülerek ALICI'ya para iadesi gerçekleşeceğini taahhüt eder. MÜŞTERİ dilerse domaini kendi hesabına aktarılmasını talep edebilir.
2- Google Adwords  optimizasyonu ve planlama hizmeti, Sosyal medya reklam yönetimi hizmetini satın alan ALICI sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren hizmeti  geri almayı / sonlandırmayı, sözleşmenin imzalandığı tarih ile cayma bildiriminde bulunduğu tarih hesaplanıp hizmet bedeli düşürülerek ALICI'ya para iadesi gerçekleşeceğini taahhüt eder.
3. MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır. 
4. MÜŞTERİNİN söz konusu  hizmeti sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde SAĞLAYICI sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler müşteriye iade edilmez.
5. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

Daha fazla detay için;
Mesafeli Satış Sözleşmesi